Hoge Raad, 22-04-2016 / 15 / 05226

ECLI:NL:HR:2016:726

Hoge raad oordeelt dat verhuiskostenvergoeding bij renovatie van dwingend recht is.

 

 

Rechtbank Overijssel, Zwolle  28 maart 2018, nr.6622767/VV EXPL. 18-15

ECLI: NL: RBOVE:2018:1628

Huurovereenkomst bepaalde tijd. Kennisgeving einde huur door verhuurder

3 mnd  voor verstrijken huurovereenkomst: redelijkheid en billijkheid.         wr3-2019

Artikel  7:271, lid 1 en artikel  6:248, lid 2.  BW.    

 

 

Rechtbank Gelderland, Apeldoorn  4 juli 2018 nr. 6888972 CVEXPL 18-1832

ECLI:NL:RBGEL:2018: 2987

Woonruimte – ontbinding en ontruiming -  overlast:  gedragsaanwijzing

Duiven in en om balkon – geen goed huurder – opruiming woning.            wr7-2019

7: 213 en artikel 7: 731 BW.

 

 

Noord-Holland  Groningen 10 juli 2018, nr. 6354210 CV EXPL. 17 – 11559

ECLI:NL:RBNNE: 2019:3499

Woonruimte: servicekosten  blokverwarming. Kosten afschrijving en onderh.  collectieve

Rechtbank cv-ketel. Warmte wet: Warmte besluit. wr 16-2019  Zie ook        wr15-2019

Artikel 7-262, 7-259,lid 1; art.7:206 en 7-217 BW; art. 5 en lid2 3 Warmtewet:

art.11 Warmtebesluit.

 

 

Hof Amsterdam 26 juni 2018, nr. 200.202.442/012

ECli:NL:GHAMS:2018:2113

Servicekosten: zonnepanelen en zonneboiler bestanddeel nul-energiewoning

Aparte vergoeding, kale huurprijs. Voordeel verhuurder, redelijkheid en billijkheid

Artikel 3.3,  3:4, 7: 237 en  6:248 lid 2 BW.                                                            wr21-2019.

 

 

Rechtbank Rotterdam 7 december 2018, nr. 6951316 CV EXPL. 18- 22496.

ECLI:NL:RBROT:2018: 10066

Aanvangshuurprijs – na aanvang huur energie-index verstrekt, geen bijtelling WWS-punten

Uitgangspunt bouwjaar, redelijkheid/billijkheid.                                                wr22-2019

Art.7:249 lid1; 6: 248 lid 2 BW; art 11 lid 5 UHW: art.5 lid 2 en bijlage 1 onder A

onder 4 BHW                                                                                

 

Rechtbank Amsterdam  30 november 2018, nr. 6600015 CV EXPL.1888 -1966.

ECLI:NL:RBAMS:2018:9147

All-in prijs, geen aanvangshuurprijs uitsplitsing huurprijs.

Na uitsplitsing niet geliberaliseerd.                                                                         wr23-2019

Artikel 7:246 en 7:247 BW

 

 

Rechtbank Overijssel (Enschede) 8 januari 2019, nr. 6932666 CV EXPL.18- 2842.

ECLI:NL:RBOVE:2019:31

Huurovereenkomst bepaalde tijd-tijdelijk overeenkomst. Wet doorstroming 2015.

Eindhuur of stilzwijgende verlenging? Whatsapp-bericht.                                      wr33-2019

Artikel 7: 230, 7: 288 lid 1 en 7: 271 lid 1 BW   

 

 

Rechtbank Amsterdam (Kanton) 29 november 2018, nr. C / 13 / 656192 / KG RK 18-1738. (voorzieningsrechter)

ECLI:NL:RBAMS:2018:8550

Woonruimte – algemene voorwaarden- tekortkoming- procesrecht: oneerlijkbeding:

Prejudiciële vraag aan HvJ EU: Radlingarrest, uitleg cumulatieve uitleg werking meerdere boetebedingen verbonden aan diverse tekortkomingen van uiteenlopende aard.

Artikel 6:91 BW; Richtlijn 93/13/EEG                                                                           wr38- 2019

 

 

Rechtbank Midden-Nederland Utrecht, 26 september 2018, nr. 6516868 UC:EXPL.17- 15448.

ECLI:NL:RBMNE: 2018 -5074

Huurprijs, toetsing redelijkheid voorstel huurverlaging huurder. Na toetsing huurcommissie geen wijziging voorstel door Kantonrechter mogelijk. Geen aperte WOZ-waarde aangevraagd dan minimale WOZ-waarde voor berekening huurprijs.                                            wr47-2019

Artikel 7:262, 7:252 en 7:254 BW

 

 

Hof Arnhem-Leeuwarden, 8 januari 2019, nr. 200.235.082/01.

ECLI:NL:GHARL: 2019:69

Gebreken woonruimte. Zonwering maakt deel uit van gehuurde.                          wr49- 2019

Gebouw en zonweringsinstallatie constructief op elkaar afgestemd (hoger beroep).  

Artikel 3:4 lid 1 ; Art.7:242 en 7:206 BW

 

 

Rechtbank Amsterdam (kanton) 17 december 2018, nr.7133205 CV EXPL. 18- 17600.

ECLI: NL: RBAMS: 2018:9239

Tekortkoming-woonruimte: verhuur studiowoning studente via  Airbnb;

Boetebeding: verboden onderverhuur, boete € 10.000 onevenredig hoog             wr 52-2019

Artikel7:244 en 6: 92 lid 2 BW; art.3 lid1 Richtlijn 93/13/EEG en bijlage onder e.

 

 

 

Rechtbank Overijssel (kanton Enschede) 19 februari 2019, nr. 7159781 CV EXPL. 18- 4742

ECLI:NL:RBOVE:2019:593

Servicekosten: kosten blokverwarming, onderhoud collectieve verwarmingsinstallatie

In kale huur. Geen anticipatie op beoogde aanpassing Besluit servicekosten.       wr 63-2019

Artikel 7:233, 7:237 lid 3 BW: Bijlage bij art1 Besluit Servicekosten; art 1 Warmtewet.

                                                                                                          

 

Rechtbank Amsterdam 9 augustus 2018, nr. 6183032 CV EXPL. 17– 16065

ECLI:NL:RBAMS: 2018:5753

Niet redelijk voordeel: administratiekosten. Verhuurkosten geliberaliseerde woning

Artikel 7:264 BW                                                                                                               wr 64-2019

 

 

Hof Arnhem-Leeuwarden  11december 2018,nr. 200.211.672.

ECLI:NL:GHARL:2018:10766

Renovatie-verhuis- en inrichtingskosten: verhuiskostenvergoeding bij wisselwoning persoonlijke omstandigheden huurster.

Artikel 7:220 lid 2, 5-6 en artikel 6:248 lid 2 BW                                                           wr 80-2019

 

 

Hof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2019, nr. 200 218.322/01

ECLI:NL:GHARL:2019:288

Renovatie – verhuis- en inrichtingskosten: aanspraak op minimumbijdrage verhuiskostenvergoeding.

Artikel 7:220 lid 2, 5 – 7 en artikel 6:248 BW.                                                             wr 81-2019

 

Rechtbank Amsterdam 15 januari 2019, nr. 7112589 CV EXPL 18 – 17092

ECLI:NL:RBAMS:2019:168

Servicekosten: stelplicht en bewijslast: afrekening stookkosten: individuele meter vervangen vóór eindafrekening,  afrekening te laat verstrekt.

Artikel 7:259 lid 2 BW                                                                                                     wr 94 - 2019

 


UITPSRAKEN HUURCOMMISSIE   OPENBAARREGISTER

JURISPRUDENTIE

 

30077 

Toetsing aanvangshuur, Hengelo  8 – 3-2019

Zelfstandige woning,  aanvangshuur €  680,=

Na controle heeft  de huurcommissie de woning vastgesteld op  118 punten.

Bij 118 punten is de maximale toegestane huur € 574,94.

Door de huurcommissie is gebrek in de categorie C vastgesteld waardoor 

de huur  met 40%  van de max toegestane huur werd verlaagd.

De huurder betaalt tijdelijk € 229,40.

 

 

35915

Toetsing aanvangshuur, Hengelo 22- 3-2019

Zelfstandige woning, aanvangshuur € 550,=

Totaal aantal van 117 punten is door verhuurder zelf vastgesteld.

De huurcommissie stelt na controle het aantal punten vast op 79.

Bij 79 punten is de max. toegestane huur € 373,18.

 

 

37507

Toetsing aanvangshuur, Deventer 15 – 4-2019

Zelfstandige woning, aanvangshuur € 650,-

Na controle heeft de huurcommissie de woning op 101 punten vastgesteld.

Bij 101 punten is een huurprijs van € 650,= NIET redelijk.

De huurcommissie stelt bij 101 punten de max. toegestane huur vast op € 493,61.

 

37209

Toetsing aanvangshuur Haarlem

Aanvangshuur € 690,=  plus €10,=  is € 700,=

Na onderzoek huurcommissie volgens woonwaarderingsstelsel (puntenstelsel)

Woning vastgesteld op 86 punten.

Maximaal toegestane huur is € 409,03.

I.v.m. gebreken in de categorie C, is  40% van € 409,03 is € 163,65. per maand.

Na opheffen gebreken zal de huur weer € 409,03 zijn.

 


Openbaar register - 4185

Adres: Achter de Kerk 7 4141 CJ LEERDAM
Onderwerp: Huurverlaging in verband met gebreken
Wetsartikel: 7:257 BW
Datum afhandeling: 13-07-2018
Inhoud uitspraak: Gebreken deels verholpen of niet verholpen
Type woonruimte: Zelfstandig
Verzoeker: Huurder
Legesuitspraak: De verzoeker wordt in het gelijk gesteld
Huurprijs voor uitspraak: 690
Huurprijs na uitspraak: 276

Openbaar register - 2302

Adres: Paul Krugerlaan 237 A 2571HH DEN HAAG
Onderwerp: Huurverlaging in verband met gebreken
Wetsartikel: 7:257 BW
Datum afhandeling: 03-07-2018
Inhoud uitspraak: Wel ernstige gebreken
Type woonruimte: Zelfstandig
Verzoeker: Huurder
Legesuitspraak: De verzoeker wordt in het gelijk gesteld
Huurprijs voor uitspraak: 310,58
Huurprijs na uitspraak: 124,23
Openbaar register - ZKN-2017-003425

Adres: Lange Wal 56 KM D ET 2 AZ 6826 NE ARNHEM
Onderwerp: Afrekening van de servicekosten
Wetsartikel: 7:260 BW
Datum afhandeling: 20-12-2017
Inhoud uitspraak: De afrekening van verhuurder ontbreekt
Type woonruimte: Onzelfstandig
Verzoeker: Huurder
Legesuitspraak: De verzoeker wordt in het gelijk gesteld
Servicekosten voor uitspraak: 1.200,00
Servicekosten na uitspraak: 797,5

Openbaar register - ZKN-2016-004523

Adres: Loridanshof 7 2311 VS LEIDEN
Onderwerp: Afrekening van de servicekosten
Wetsartikel: 7:260 BW
Datum afhandeling: 13-06-2017
Inhoud uitspraak: Servicekosten lager dan afrekening
Type woonruimte: Zelfstandig
Verzoeker: Huurder
Legesuitspraak: De verzoeker wordt in het gelijk gesteld
Servicekosten voor uitspraak: 1.726,68
Servicekosten na uitspraak: 3,93