Corporaties zetten drones in bij inspectie

14 maart 2019

Woningcorporaties doen een proef met het inzetten van drones om woningen te inspecteren. De vliegende camera´s worden ingezet om de staat van de woningen in de gaten te houden. Maar er zijn vragen over de privacy van huurders.

De corporaties KleurrijkWonen, Haag Wonen, Woonlinie, Mitros, Poort6, Talis, Trivire, Staedion en de Alliantie doen mee, schrijft het Algemeen Dagblad (externe link). Het idee is dat problemen met de woning, afbladderende verf, rottende kozijnen en scheuren in de muren zo eerder opgemerkt worden.

Privacy huurders

De huurders die meededen aan de test hebben vooraf toestemming gegeven, maar wanneer deze methode breed wordt ingezet, spelen er vragen omtrent de privacy van huurders.  Die zitten er niet op te wachten  dat een drone door de ramen naar binnen gluurt. Het bedrijf laat weten te werken aan software waarmee ze ramen wazig maken op de camerabeelden, en gezichten onherkenbaar te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens kan zich voorstellen dat er vragen gaan leven onder huurders. ,,Het lijkt me verstandig dat woningcorporaties hun huurders waarschuwen voordat ze gaan filmen", aldus woordvoerder Martijn Pols. ,,Het maken van beelden is echt iets anders dan een inspecteur die langskomt en zich kan legitimeren. Belangrijk is dat corporaties duidelijk communiceren wat ze met het beeldmateriaal gaan doen en dat ze niet zonder toestemming persoonlijke gegevens verwerken.” 


Bron: Woonbond

Onvoldoende woningen verduurzaamd met klimaatakkoordplannen

13 maart 2019

Zelfs als alles meezit, gaan we de doelstelling om in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas gehaald te hebben niet halen, blijkt uit de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Massale opkomst op de Dam

Sterker nog, de teller zou wel eens op zo’n kwart miljoen woningen kunnen blijven steken blijkt uit het vandaag verschenen rapport van het PBL (externe link).

Verhuurderheffing staat ambities in de weg

‘We gaan de doelstellingen niet halen, tenzij het kabinet wat doet aan de enorme belastingdruk bij corporaties. Dat is nu wel bevestigd,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen in een reactie op de doorrekeningen van het Klimaatakkoord door de planbureaus. ‘Dat is ook niet zo vreemd, verhuurders betalen jaarlijks miljarden aan verhuurderheffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Dat scheelt enorm veel investeringskracht. Niet voor niets is aan de klimaattafels gezegd dat het mes in de verhuurderheffing moet. Het kabinet moet nu echt in beweging komen. Anders blijven huurders in slecht geïsoleerde woningen zitten terwijl de energierekening oploopt. Dat is onacceptabel.’ 

Betaalbare verduurzaming huursector mogelijk

De Woonbond onderhandelde aan de klimaattafel over de gebouwde omgeving. Maar een handtekening onder het Klimaatakkoord komt er niet, als het kabinet niet zorgt dat verhuurders de financiële ruimte krijgen om te verduurzamen. Naast het schrappen van de verhuurderheffing, pleit de bond ook voor een bevriezing van huurprijzen voor huurwoningen met de slechtste labels, en compensatie voor de stijgende gasrekening voor lage inkomens in onzuinige woningen. Uit de berekeningen van het PBL blijkt dat de inkomenseffecten van het geheel van klimaat- en energiebeleid de laagste inkomens verreweg het hardste treffen.

In een eerste reactie heeft het kabinet aangegeven dat ze de plannen aan willen passen. Burgers moeten minder gaan betalen, en bedrijven meer.


Bron: Woonbond

Tijdelijke woonruimte voor ouders in scheiding

12 maart 2019

Na Amsterdam, Amersfoort en Zutphen kunnen nu ook in het Overijsselse Olst-Wijhe-Raalte ouders in echtscheiding terecht in een Parentshouse. Dit is een huis waar ze tijdelijk kunnen verblijven tijdens hun zoektocht naar een structurele woonoplossing.

Ouders in scheiding
Ouders in scheiding

Parentshouses zijn er om tijdelijke woonruimte te bieden aan ouders die zich in een situatie van relatie-time-out of echtscheiding bevinden. Als samenwonen niet meer gaat, ontstaat in de praktijk vaak een zoektocht (meestal voor één van de ouders) naar geschikte woonruimte waarin ook de kinderen welkom zijn.

Gebrek aan eigen woonruimte leidt tot spanningen

Maar woonruimte vinden in de buurt van de kinderen is moeilijk. En dat leidt vaak tot veel extra spanningen in het gezin. Bijvoorbeeld als ouders langer dan gewenst bij elkaar blijven wonen, ongewenst ver weg wonen, steeds wisselende woonplekken hebben of moeten bankslapen bij bekenden. Het is allemaal niet bevorderlijk voor het welzijn van alle betrokkenen in deze toch al ingewikkelde en onrustige tijd. 

Parentshouses: positief voor zowel ouders als kinderen

De gevolgen kunnen enorm zijn, geen rust in huis voor de kinderen, contact verliezen met de kinderen, financiële problemen, inschrijven bij de voedselbank, het kwijtraken van werk en ziektekostenverzekering... Parentshouses willen die vrije val voor zijn en zo een positieve bijdrage leveren in moeilijke tijden en daarmee zowel ouders als kinderen in echtscheiding-situaties helpen.

Het eerste Parentshouse in Overijssel

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte constateerden een toename in echtscheidingsproblematiek waarbij kinderen spanning en problemen ondervinden door de strijd tussen hun ouders. De Kern maatschappelijk werk (onderdeel van het CJG) bracht samen met woningcorporatie SallandWonen, de gemeente Olst-Wijhe en de gemeente Raalte het eerste Parentshouse in Overijssel tot stand.

De kinderen kunnen er ook terecht

Het Parentshouse in een pand in Raalte bestaat uit vijf wooneenheden met gedeelde voorzieningen, zoals de keuken. Het is bestemd voor inwoners uit de betrokken gemeenten en kinderen kunnen er ook regelmatig verblijven. Bewoners kunnen er tijdelijk wonen, tot maximaal een jaar. Vanwege lage huurprijzen is het Parentshouse toegankelijk voor alle inkomensgroepen.

Woonruimte beschikbaar

Op 27 februari is het Overijsselse Parentshouse officieel geopend en al beschikbaar voor bewoners. Het maatschappelijk werk De Kern heeft een rol in de toeleiding, intake en advies, begeleiding en beheer.


Bron: Woonbond

Massale opkomst bij Klimaatmars voor een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid

11 maart 2019

Een overweldigend grote stoet van scholieren, studenten, docenten, vuilnismannen, verzorgenden, gezinnen, grootouders, kleine ondernemers, boeren, huurders, huiseigenaren, maar ook wetenschappers, surfers en natuurliefhebbers deed gisteren mee aan de Klimaatmars in Amsterdam. Naar schatting tegen de 40.000 mensen hebben de regen en kou getrotseerd en liepen mee voor een eerlijk én effectief klimaatbeleid, dat heeft de politie bevestigd.

Massale opkomst op de Dam
Woonbond Energieconsulent Jaap van Leeuwen loopt met een groep huurders naar de Dam.

De Klimaatmars begon om 13:00 uur op de Dam in Amsterdam is nog gaande. De jonge Nederlandse klimaatstakers liepen voorop in de mars die van de Dam naar het Museumplein voerde. Voorafgaand aan de Klimaatmars was er een kort podiumprogramma met optredens van Claudia de Breij en Typhoon, gepresenteerd door Froukje Jansen. Klimaatwetenschapper en hoofdauteur bij het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC Heleen de Coninck gaf een minicollege over klimaatverandering. Ook de initiatiefnemers van de grote scholierenstaking voor het klimaat Dila Doğan (16) en Pieter Lossie (17) spraken de deelnemers toe. Zij werden vergezeld door klimaatstakers van het eerste uur Lilly Platt (10) uit Zeist en de jarige Jovanna van den Berg (13) uit Olst.

Duidelijk signaal

De initiatiefnemers van de Klimaatmars zijn blij dat al deze mensen naar Amsterdam zijn gekomen om een duidelijk geluid vóór een eerlijk en effectief klimaatbeleid te laten horen. De mars in Amsterdam is georganiseerd door Milieudefensie, de FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond. De organisaties zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken. Ze roepen de regering op te stoppen met treuzelen en te kiezen voor échte oplossingen. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Voor een veilige toekomst voor iedereen. De grote opkomst is volgens de organisatoren het bewijs dat mensen nu een doortastend klimaatbeleid willen van het kabinet. Het draagvlak daarvoor staat onder druk omdat burgers nu al de rekening gepresenteerd krijgen, terwijl de grote vervuilers worden ontzien. Met dit grote gezamenlijke gebaar laten de deelnemers zien dat er maar één oplossing is: de rekening eerlijk verdelen én een ambitieus klimaatbeleid.

Ruimte om te investeren in verduurzaming huursector

De Woonbond wil daarnaast dat de verhuurderheffing, de heffing die sociale verhuurders aan het Rijk betalen, wordt afgeschaft zodat er geïnvesteerd kan worden in verduurzaming zonder dat dit tot hogere woonlasten voor huurders leidt. Vandaag liet de ChristenUnie weten de verhuurderheffing in een volgende regeerperiode af te willen schaffen. ‘Dit heeft de afgelopen jaren honderden miljarden investeringskracht gekost bij corporaties, en is dus één van de grote oorzaken van de huidige woningnood. Daar moeten we eerder van af,’ aldus Jansen. ‘In het kader van de verduurzaming komt er ook nog een enorme renovatiegolf aan. Als corporaties de woningnood aan willen pakken en miljoenen woningen gaan verduurzamen moet het kabinet dat wel mogelijk maken.’


Bron: Woonbond

Huurder met laag inkomen komt amper meer rond

8 maart 2019

Eten kopen óf de kachel laten branden. Je medische kosten betalen of toch de huur. Steeds meer huurders met een laag inkomen voelen zich gedwongen om dit soort keuzes te maken. De doorsnee schuld van huurders die toeslag krijgen: € 2300.

Onlangs kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met zijn jaarlijkse cijfers over inkomen en vermogen van Nederlanders. Daaruit blijkt dat huiseigenaren hun vermogen opnieuw zagen toenemen, mede dankzij de oplopende huizenprijzen. Maar dat voor huurders met toeslag juist het tegendeel geldt.

Meer schulden dan vermogen

Huurders die toeslag krijgen hebben fors meer schulden dan vermogen. En de doorsnee schuld van die huurders is tussen 2016 en 2017 opgelopen van € 1800 naar € 2300. De helft van de huurtoeslaggerechtigden had in 2017 dus een schuld die hoger is dan € 2300. In 2016 ging het nog om € 1800.

Gemiddelde schuld 13.000 euro

De gemiddelde schuld van huurtoeslaggerechtigden liep op van € 12.300 in 2016 naar € 13.000 in 2017. Dat het gemiddelde zo hoog ligt heeft wellicht te maken met het gegeven dat schulden duizelingwekkend snel kunnen oplopen als je ze eenmaal hebt. Uit het jaarverslag van de NVVK (schuldhulpverleners) blijkt bijvoorbeeld dat mensen die zich in 2017 bij de schuldhulpverlening meldden gemiddeld een schuld hadden van maar liefst € 42.100. In 2016 was dat € 40.300.

Nog geen cijfers over 2018

Hoe het in 2018 met schulden en vermogen van huurders ging wordt volgend jaar pas duidelijk. Het CBS komt aan zijn cijfers door belastinggegevens te analyseren. En die zijn er over 2018 nog niet. Maar dat huurders -met en zonder toeslag- steeds meer moeite hebben om rond te komen merkt de Woonbond aan signalen die binnenkomen op het Meldpunt Huuralarm. En op het Meldpunt Energiealarm, waar huurders meldingen doen over de hoog oplopende energierekening in slecht geïsoleerde woningen.

Bezuinigen op eten en energie

“Ik had een budget voor boodschappen, kleding, wasmiddel etc. van €150 per maand” schrijft een melder met een inkomen dat net te hoog is voor huurtoeslag. “Ik moet hier nu op gaan besparen, omdat mijn vaste lasten stijgen en ik op niets anders meer kan bezuinigen dan mijn budget voor eten en levensonderhoud. Daarnaast kan ik mijn thermostaat niet hoger zetten dan 13 graden 's nachts en in de avond 16 graden. Meer kan ik niet betalen.”

Huur boven aftoppingsgrens

Veel melders die wel toeslag krijgen lopen er tegenaan dat ze een groot deel van hun hoge huur -alles boven de zogenaamde 'aftoppingsgrens' volledig zelf moeten ophoesten. “Ik zit de laatste week van de maand zonder geld om eten te kunnen kopen” schrijft een melder.  “Als alleenstaande ouder verdien ik te weinig om de rest boven de huurtoeslag te kunnen betalen” meldt een ander.

Kabinetsbeleid recept voor erger

De Woonbond vindt het schrijnend dat het kabinet nog steeds niet lijkt te willen zien dat nog meer korten op de huurtoeslag, steeds hogere energielasten,  en verder inperken van de sociale huursector het ideale recept is om het allemaal nog erger te maken. 


Bron: Woonbond

Stap naar privacywaakhond om woningverdeelsites

7 maart 2019

Eind vorig jaar had het TV-programma BNNVARA Kassa aandacht voor woningverdeelwebsites waar woningzoekenden verplicht werden jaar in jaar uit inkomensgegevens te delen, om te kunnen reageren op huurwoningen.

Privacy onder vergrootglas

Een slechte zaak, vinden wij.  Inkomensgegevens zijn immers alleen relevant wanneer er een woning wordt toegewezen.  Niet eerder. Het is dus een onnodige privacyschending van woningzoekenden. Daarom stuurden we de woningverdeelsites een brief met de oproep het verplichten van het uploaden van inkomensbewijzen ver voor de toewijzing van een woning te schrappen.

Jaar op jaar gegevens delen

Gemiddeld genomen staan woningzoekers negen jaar ingeschreven voordat ze een woning vinden. Dat betekent dat je vaak jaren aan het reageren bent voor je eindelijk een woning krijgt toegewezen. En dat je dus jaar op jaar inkomensgegevens aan het delen bent. Onder de Europese Privacywet geldt dat bedrijven en organisaties terughoudend moeten zijn met vragen naar persoonsgegevens. Vraag geen gegevens die niet nodig zijn. Inkomensgegevens over 2017, zijn niet relevant voor een woning die je in 2025 krijgt toegewezen. Gelukkig konden veel woningverdeelsites, zoals Woningnetregio Utrecht, zich vinden in deze kritiek. Zij besloten de uploadverplichting te laten vallen. Toch zijn er ook websites die stug door gaan met het verzamelen van inkomensgegevens. Zoals Woning in Zicht. Zij denken dat dit gewoon mag, schrijven ze in een reactie.

Gegevens alleen vragen en vastleggen als het nodig is

De Autoriteit Persoonsgegevens kijkt daar anders naar. In een reactie op de uitzending van Kassa zeggen zij: ‘in het algemeen geldt dat je alleen gegevens van iemand mag vragen en vastleggen op het moment dat dat echt nodig is. En dus niet omdat het handig is om alvast te hebben.’ Mocht een corporatie bijvoorbeeld op voorhand willen voorkomen dat mensen zich inschrijven voor woningen waar ze uiteindelijk geen aanspraak op kunnen maken, dan kan dat ook zonder bewijsstukken van de Belastingdienst te eisen.

Procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Woning in zicht heeft dan ook opnieuw een brief van de Woonbond ontvangen. Daarin melden we dat, wanneer de uploadverplichting van inkomensbewijzen blijft, we een procedure zullen starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bron: Woonbond

Verhuurderheffing belangrijke oorzaak woningnood

6 maart 2019

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de woningnood, naar aanleiding van de jaarlijkse rapportage ‘De staat van de Woningmarkt’. De Woonbond roept in een brief  aan de Kamer op om de investeringskracht voor sociale verhuurders te vergroten.

Er is de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. De overheid heeft tijdens de crisis niet gestuurd op het aanjagen van de bouw, maar heeft de verhuurderheffing ingevoerd, wat de sociale huursector miljarden euro's heeft gekost.

Honderden miljarden minder geïnvesteerd

Tussen 2013 en 2018 werd op deze manier bij elkaar ongeveer 7,5 miljard euro uit de huursector gehaald. Dat heeft verhuurders ontzettend hard geraakt in hun investeringskracht. Doordat hun financiële positie verslechterde konden ze miljarden minder investeren in nieuwbouw. Volgens de methode van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW), die het ministerie jaarlijks publiceert om te laten zien hoeveel corporaties kunnen investeren, heeft dit 243 miljard euro aan investeringsruimte gekost. De verhuurderheffing heeft dus enorm bijgedragen aan de huidige woningnood.

Bouwgolf sociale huurwoningen nodig

De ramingen van de minister laten zien dat er 75.000 woningen per jaar nodig zijn om de nieuwe woningnood het hoofd te bieden. Dat wordt bij lange na niet gehaald. Dat betekent dat Nederland op dit te maken heeft met schaarste. Die schaarste leidt tot lange wachtlijsten en hoge prijzen voor koop en huur. Vooral in de sociale huursector is er een groot tekort aan woningen. Huurders in de sociale huursector kunnen hun verhuiswensen niet waarmaken. Dat blijkt uit de ‘Staat van de Woningmarkt’. Dat geldt niet zozeer voor sociale huurders die willen doorstromen naar de vrije sector of een koopwoning, hun verhuiskansen zijn met 48% en 50% bovengemiddeld. Maar huurders die binnen de sociale sector willen blijven hebben een verhuiskans van 33%. Daarom pleiten wij ervoor dat juist in de sociale huursector wordt ingezet op een bouwgolf. Door de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsplicht komt er extra investeringsruimte vrij van 55 miljard euro per jaar.


Bron: Woonbond

Regels over isoleren moeten scherper

5 maart 2019

Nieuwe soepelere bouwnormen voor isolatie die het kabinet voorstelt zijn niet gunstig voor huurders. Die leiden tot minder energiezuinige woningen en hogere rekeningen, vreest de Woonbond. Regels over isoleren zouden juist scherper moeten worden. 

Bouwvakker isoleert muur

Naast minder strenge normen voor isolatie wil het kabinet dat de nieuwbouw vanaf 2020 wordt voorzien van warmtepompen en zonnepanelen. Maar hoe slechter de isolatie, hoe meer energie er nodig is.  ‘Dit is dus een ronduit slechte zet’, zegt Bastiaan van Perlo van de Woonbond. ‘Warmtepompen en zonnepanelen in de nieuwbouw hebben alleen zin als de isolatie-eisen voor woningen optimaal en dus hoog zijn. Anders draaien bewoners alsnog op voor de extra stookkosten.’
Goede isolatie van de woning moet volgens de Woonbond het uitgangspunt zijn. Die draagt namelijk altijd bij aan lagere energierekeningen. 

Rekenmethode BENG

Er is een nieuwe rekenmethode om de bouwnorm mee te bepalen. Op dit moment wordt de energieprestatie van een woning vastgesteld met een EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Vanaf 2020 gaat dat aan de hand van drie BENG-waarden (Bijna Energie Neutraal Gebouwen). Deze BENG-waarden zeggen allemaal iets over de mate van duurzaamheid van een gebouw. Maar BENG zegt minder over de vraag of de energierekening ook echt laag is. ‘Want hernieuwbare energie telt niet mee in de BENG, maar groen is natuurlijk niet gratis,’ aldus Van Perlo.

Bezwaren tegen voorstel

De Woonbond gaf zijn visie op het voorstel voor minder strenge normen tijdens een internetconsultatie afgelopen weekend. Naast de Woonbond zien ook diverse milieuorganisaties en groene bedrijven bezwaren tegen het voorstel. Zij vinden dat het ministerie te veel luistert naar conservatieve bouwbedrijven. De bezwaarmakers hopen dat minister Ollongren het plan nog aanpast.

De Eerlijke Klimaatmars

De Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, De Goede zaak, Greenpeace, Oxfam Novib en de FNV op 10 maart om 13:00 uur in Amsterdam, de ‘Eerlijke Klimaatmars'. Hiermee roepen de organisaties op tot eerlijk klimaatbeleid, waarbij de grote vervuilers meebetalen aan de oplossingen en waardoor iedereen duurzaam én betaalbaar zijn woning kan verwarmen. Met andere huursers en de Woonbond meelopen aan de Klimaatmars? Meld je aan op ons webformulier.


Bron: Woonbond

Eenpersoonshuishoudens vrezen uitsluiting sociale huursector

5 maart 2019

De Woonbond ontving in een week tijd vele tientallen meldingen van eenpersoonshuishoudens die vrezen geen sociale huurwoning meer te kunnen bemachtigen omdat minister Ollongren de inkomensgrens waarmee er recht is op een sociale huurwoning voor deze groep wil verlagen. 

‘Ouderen die op termijn naar een geschiktere huurwoning willen verhuizen, zijn bang dat dat niet meer gaat lukken. Dat betekent dat ze zullen blijven wonen in een huurwoning die misschien wel te groot is, of niet past bij iemand die slecht ter been is.  Maar ook woningzoekenden die zien dat met hun middeninkomen een woning kopen of huren in de vrije sector een onhaalbare kaart is maken zich zorgen,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen.  ‘Bovendien geven veel eenpersoonshuishoudens aan dat de huurprijs van een sociale huurwoning nu vaak al moeilijk op te brengen is.’

Hoge huurprijs

‘Ik heb een laag middeninkomen en woon in een sociale huurwoning maar betaal al drie jaar lang tegen de 750 euro netto aan huur,’ vertelt één van de huurders op het Meldpunt Huuralarm. Meer eenpersoonshuishoudens die nu in een sociale huurwoning wonen geven aan dat ze met hun middeninkomen niet meer kunnen betalen. ‘Ik houd geen geld meer over om nog iets leuks te doen, dus alleen maar werken voor de rekeningen.’

Klem op de woningmarkt

Woningzoekenden zien hun kans om een betaalbare woning te vinden afnemen en voelen zich klemgezet. ‘Als de inkomensgrens voor alleenstaande wordt verlaagd heb ik een groot probleem. Ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Met mijn inkomen kan ik geen koopwoning krijgen en geen vrije sector woning betalen.’

Geen doorstroming

Veel alleenstaande ouderen die op termijn door willen stromen naar een wat kleinere en gelijkvloerse voor hun betaalbare huurwoning, ziet de kans op zo’n woning verdampen. ‘Ik verwacht problemen omdat ik nu al tegen de inkomensgrens zit. Met een verlaging zou ik dus kansloos worden voor een sociale huurwoning. Ik kan als 60-plusser niet verhuizen maar dit is medisch wel noodzakelijk.’

Grotere sociale huursector nodig

Minister Ollongren gaf aan dat de inkomensgrens wat haar betreft onder de 38.000 bruto per jaar moet komen te liggen. Omdat ze de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens wil verhogen, en ze van mening is dat de sociale huursector niet moet groeien. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Dat is een bizarre redenering. Als je inziet dat meer mensen gezien hun inkomen een beroep moeten kunnen doen op een sociale huurwoning, moet je niet een andere groep gaan buitensluiten die ook geen vrije sectorprijzen kunnen betalen.’

Het is nog niet duidelijk wanneer er een uitgewerkt voorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer. Tot die tijd verzamelt de Woonbond meldingen van eenpersoonshuishoudens.


Bron: Woonbond


Huurdersgeluid op de klimaatmars

1 maart 2019
Huurders die tijdens de Eerlijke Klimaatmars samen het huurdersgeluid willen laten horen voor eerlijk en effectief Klimaatbeleid, kunnen zich aansluiten bij de Woonbond. Op zondag 10 maart wordt de Eerlijke Klimaatmars gehouden, vanaf de Dam in Amsterdam.
Omdat het naar verwachting erg druk wordt op de Dam, zullen we op een nog te benoemen verzamelpunt afspreken om als groep huurders gezamenlijk mee te lopen met de mars.

Mee doen? Meld je aan!

Huurders die mee willen lopen kunnen zich melden via ons webformulier. Je ontvangt dan in de loop van volgende week, voor de Klimaatmars een email waarin we het verzamelpunt bekend maken.

Warm en betaalbaar wonen

Om de klimaatdoelen te bereiken, moeten de komende jaren miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. Woningcorporaties en commerciële verhuurders moeten dus aan de slag, en huurders gaan dit merken. Het klimaatbeleid is dus erg belangrijk voor hoe we in de toekomst wonen.

Betaalbaar en duurzaam wonen

De woonlasten zijn voor veel huurders al te hoog. De verduurzamingsslag mag niet tot onbetaalbare huurprijzen leiden. Wij willen daarom dat de verhuurderheffing, de belasting die sociale verhuurders betalen aan het Rijk, wordt ingezet voor investeringen in energiebesparing. Zo hoeven huurders niet krom te liggen voor de verduurzamingsslag.  We willen dat de huurverhoging bij verduurzaming altijd lager is dan de besparing op energiekosten, ook in de particuliere sector . En we pleiten voor huurbevriezing bij lage energielabels (F en G).

Stijgende energierekening

De komende jaren wordt de gasrekening duurder. Om te zorgen dat huurders niet met torenhoge stookkosten blijven zitten moeten woningen worden verduurzaamd. Daar gaan we voor. Maar niet iedereen is direct aan de beurt. Lage inkomens in een energieonzuinige woning moeten dan ook gecompenseerd. En grote vervuilers moeten eerlijk gaan betalen voor hun energieverbruik. Niet alleen de burgers moeten verduurzamen.

Eerlijk klimaatbeleid

Het klimaatbeleid is dus enorm belangrijk als het gaat om warm én betaalbaar wonen.  Daarom moet er eerlijk klimaatbeleid komen. Daar gaan wij de straat voor op. Doe je mee? Geef je op voor het huurdersblok.


Bron: Woonbond

Inkomensgrens voor sociale huur op de schop

25 februari 2019

Minister Ollongren wil de inkomensgrens waarmee huishoudens recht hebben op een sociale huurwoning veranderen.

Voor gezinnen moet die grens omhoog, maar voor éénpersoonshuishoudens omlaag. De minister wil namelijk dat het aantal huishoudens dat een beroep kan doen op sociale huur gelijk blijft.

Kijk naar werkelijke slaagkansen op de woningmarkt

De Woonbond vindt het goed dat de inkomensgrens voor gezinnen met een middeninkomen omhoog gaat. Zij kunnen een huurwoning boven de sociale huurgrens van €720,42 vaak niet betalen. We pleiten dan ook al langer voor het verhogen van de inkomensgrens. De Woonbond is tegen het verlagen van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens. Ook voor hen geldt dat de vrije huursector vaak geen betaalbaar alternatief is. Dat de minister de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens wil verlagen om de doelgroep voor sociale huur gelijk te houden, is ‘de wereld op zijn kop’ schrijven Woonbond en Aedes in een gezamenlijke reactie. Het toewijzingsbeleid moet gebaseerd zijn op de  werkelijke slaagkansen van huishoudens op de woningmarkt, niet op een uit de lucht gegrepen beoogde omvang van de doelgroep. Eenspersoonshuishoudens dreigen hier de dupe van te worden.

Middeninkomen? Doe een melding!

Hoe laag de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens moet worden, is nog niet duidelijk. Maar die zal in ieder geval onder de 38.000 bruto per jaar komen te liggen, als het aan Ollongren ligt. We roepen eenpersoonshuishoudens met een middeninkomen op een melding op het Meldpunt Huuralarm te doen. Help ons duidelijk te maken dat eenpersoonshuishoudens ook betaalbaar moeten kunnen wonen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Als meer mensen gezien hun inkomen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning, moeten we de sociale huursector vergroten. Niet het probleem verleggen door een andere groep buiten te sluiten.'


Bron: Woonbond

Compenseer huurders die groot deel inkomen kwijt zijn aan gasrekening

20 februari 2019

De gasprijzen stijgen als gevolg van een verschuiving van de energiebelasting. Huurders met een hoge gasquote, het percentage van het inkomen dat aan gas wordt uitgegeven, zijn daar het meest de dupe van. Het gaat voornamelijk om huishoudens met kinderen, huishoudens in de bijstand en huishoudens in eengezinswoningen en huishoudens met een laag inkomen die recht hebben op huurtoeslag. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Gasprijzen in de huursector’ dat vandaag is gepubliceerd. 

De Woonbond stuurde gisteren een brief naar het kabinet om aandacht te vragen voor de gevolgen van de stijgende energiebelasting op gas voor huurders. In het ontwerp Klimaatakkoord wordt een verdere verhoging van de energiebelasting op gas voorgesteld. Vaak wonen lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen. Daardoor hebben zij ook vaak een hoge gasquote. 

Hoge gasquote

In het onderzoek is de gasquote bepaald als de uitgaven aan gas als percentage van het gestandaardiseerd inkomen (=koopkracht). De 20 procent hurende huishoudens met de hoogste gasquote naar gestandaardiseerd inkomen geeft minstens 5,63 procent van hun gestandaardiseerd inkomen uit aan gas. Die groep bestaat uit 415.667 huishoudens. 26 procent daarvan verbruikt tussen 1180 en 1527 m3 gas per jaar en 65,6 procent verbruikt meer dan 1528 m3. 

Suggesties aan het kabinet

De Woonbond pleit voor een speciale compensatiemaatregel voor huurders met een hoge gasquote om de stijging van de prijzen te verzachten. Zo is een van de voorstellen om de huurtoeslag van huurders met 1 of meer kinderen te verhogen. Een ander voorstel is om de Algemene heffingskorting op de inkomstenbelasting en het bijstandsinkomen in gelijk mate te verdelen. Of om vanaf 2021 de huren van (eengezins)woningen met een F of G-label te bevriezen. 

Meldpunt energiealarm

Heeft u ook een hoog gasverbruik? Woont u in een slecht geïsoleerde huurwoning? Loopt u tegen torenhoge stookkosten aan? Doe dan nog voor het einde van deze maand een melding op het Meldpunt Energiealarm. De Woonbond verzamelt zo veel mogelijk verhalen van huurders om de problemen duidelijk te maken bij de politiek, als aanvulling op het onderzoek. 

De Eerlijke Klimaatmars

De Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, De Goede zaak, Greenpeace, Oxfam Novib en de FNV op 10 maart om 13:00 uur in Amsterdam, de ‘Eerlijke Klimaatmars'. Hiermee roepen de organisaties op tot eerlijk klimaatbeleid, waarbij de grote vervuilers meebetalen aan de oplossingen en waardoor iedereen duurzaam én betaalbaar zijn woning kan verwarmen. 


Bron: Woonbond

Overheidsuitgaven aan huisvesting gekelderd

19 februari 2019

De overheid gaf in 2017 veel minder uit aan huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen dan in 2010.

De uitgaven namen met zo’n veertig procent af, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Miljarden minder aan huisvesting

In 2017 lagen de uitgaven voor huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen op 2,5 miljard euro, in 2010 nog op 4,5 miljard euro. Het gaat dan onder meer om uitgaven voor grondaankoop, stad- en plattelandsontwikkeling maar ook inspectie en regulering.  In totaal gaf de overheid 313 miljard euro uit in 2017.


Bron: Woonbond

Woningnood nog groter dan gedacht

12 februari 2019

Het tekort aan woningen is nog veel groter dan al werd gedacht, blijkt uit recent onderzoek van ABF research en Capital Value.

Het woningtekort in Nederland is alarmerend hoog. Waar vorig jaar nog gedacht werd dat het tekort in 2021 een hoogtepunt zou bereiken van circa 235.000 woningen, blijkt dat er nu al een tekort van 263.000 woningen is. Volgens de onderzoekers is er met name een tekort aan sociale huurwoningen en aan woningen in de zogenaamde ‘middenhuur’.

Tekort sociale huur onderschat

De Woonbond wijst er op dat het tekort aan sociale huurwoningen nog veel groter is dan wordt voorgespiegeld. Veel middeninkomens kunnen namelijk helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens (€720,42) betalen. Zij moeten ook een beroep kunnen doen op de sociale woningvoorraad. Dat er met de betaalbaarheid voor deze groep geen rekening wordt gehouden is een blinde vlek in het woonbeleid van dit Kabinet

Kabinetsbeleid maakt het corporaties moeilijk

Het Kabinet maakt het corporaties moeilijk om voldoende te investeren in nieuwbouw. De belastingdruk voor corporaties loopt onder dit kabinet op tot 3 miljard euro in 2021. Terwijl er de komende jaren ook fors geïnvesteerd moet worden in duurzaamheid. Omdat de financiële positie van corporaties door het weglekken van financiële middelen verslechterd, kunnen ze ook minder lenen. Zo kunnen ze jaarlijks tientalen miljarden minder investeren. Woonbonddirecteur Paulus Jansen ‘Het verder uitknijpen van corporaties in tijden van woningnood is olie op het vuur gooien. Het kabinet creëert zo nog grote problemen voor huurders en woningzoekenden, in plaats van corporaties de slagkracht te geven om problemen op de woningmarkt op te lossen.’

Verduurzamen én nieuwbouw onmogelijke opgave

De onderzoekers concluderen dat corporaties een grote opgave hebben gekregen in de verduurzaming van Nederlandse huurwoningen. Zij zullen moeten kiezen tussen de verduurzaming van woningen en het realiseren van nieuwbouw. 57% van de ondervraagde corporaties geeft aan niet over genoeg middelen te beschikken om de verduurzamingsopgave te bekostigen. Jansen ‘Alle seinen staan op rood. Er moet nu echt iets gebeuren. Voor ons betekent het dan ook dat we geen  klimaatakkoord zullen ondertekenen als  het mes niet in de verhuurderheffing gaat.'


Hoger beroep schadevergoeding Gluurverhoging dient in april

7 februari 2019

Op 8 april dient het hoger beroep van de Belastingdienst tegen een huurder over het betalen van schadevergoeding in verband met extra huurverhogingen. De Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens van huurders aan verhuurders, terwijl dit van 2013 tot en met april 2016  helemaal niet mocht.

Huurders met een bescheiden middeninkomen kregen op basis van deze inkomensgegevens een extra hoge huurverhoging. Dit gebeurde al vanaf een bruto jaarinkomen van €33.600,-.

Financiële schade huurder

Eerder oordeelde de rechtbank dat de Belastingdienst schade moet vergoeden, omdat zonder het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens geen extra huurverhoging plaats had kunnen vinden. De huurder heeft dus financieel schade gelden doordat de Belastingdienst zich niet aan de wet hield.

Hulp bij verhalen van schade

Dat betekent dat andere huurders die in deze periode een extra huurverhoging hebben gehad, ook een schadevergoeding van de belastingdienst kunnen eisen. Huurders die schade willen verhalen op de Belastingdienst, kunnen dat doen met een modelbrief en een rekentool op de website van de Woonbond. Alhoewel de Belastingdienst heeft laten weten geen schade te vergoeden tot er een uitspraak is in het hoger beroep, is het verstandig wel alvast een claim in te dienen.

De zaak van de huurder wordt gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond. We verwachten een uitspraak op 20 mei.


Bron: Woonbond


Jongeren steeds later het huis uit

5 februari 2019

In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar toen ze uit huis gingen, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zowel bij studenten als werkende jongeren loopt de leeftijd waarop ze zelfstandig gaan wonen op.

Leenstelsel

Wel was de verschuiving het sterkst bij studenten, die in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig gingen wonen dan in 2012. Werkende jongeren gingen 0,7 jaar later uit huis. Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat de invoering van het leenstelsel bij studenten een belangrijke rol in speelt in de keuze later het huis uit te gaan.

Hoge huren

De hoge huren, onzekerheid op de arbeidsmarkt en dure koopwoningen houden jongeren langer bij hun ouders, blijkt uit het CBS-onderzoek."Jongeren moeten een aantal stappen steeds vaker uitstellen, omdat het niet haalbaar is", zegt CBS-onderzoeker Tanja Traag tegen de NOS (externe link). "Vroeger was huisje, boompje, beestje nog heel normaal voor een twintiger. Dat begint nu pas normaal te worden als mensen vooraan in de dertig zijn."

Meldpunt Huuralarm

Op ons Meldpunt Huuralarm ontvangen wij ook veel meldingen van jongeren die geen geschikte huurwoning kunnen vinden. Het gaat dan vaak om te hoge huurprijzen of de lange wachttijd voor een sociale huurwoning. Jongeren geven ook vaak aan een woning te zoeken omdat ze nu een tijdelijk huurcontract hebben en ze binnenkort hun woning uit moeten.


Bron: Woonbond

Steun overheid voor woonzorgprojecten senioren

4 februari 2019

Bewonersgroepen en sociale ondernemers die woonzorgprojecten voor senioren willen realiseren krijgen de financiering ervan vaak maar moeilijk rond. Een nieuwe stimuleringsregeling van de overheid moet ervoor gaan zorgen dat vernieuwende initiatieven toch van de grond kunnen komen.

Je woont er zelfstandig, maar wel met buren die naar elkaar omkijken en voor gezelligheid zorgen. Heb je zorg of ondersteuning nodig die buren niet kunnen bieden? Dan zijn professionele zorg- en dienstverleners op afroep beschikbaar. Voor veel huurders op leeftijd klinkt dat aantrekkelijk, omdat met die manier van wonen het verpleeghuis zo lang mogelijk buiten beeld blijft. Alleen de plekken waar je op die manier zelfstandig kunt wonen zijn nog schaars.

Volop initiatieven

Initiatieven om dit soort kleinschalige woonvormen te ontwikkelen zijn er wel volop: woonzorgcoöperaties voor en door ouderen, hofjes speciaal voor vijftigplussers,  hofjes waar juist met meer generaties wordt samengewoond, varianten op seniorenwoongroepen en Centraal Wonenprojecten, en initiatieven om bijvoorbeeld voormalige schoolgebouwen of verzorgingstehuizen te transformeren tot appartementencomplexen met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Maar in de praktijk blijkt het lastig om financiering te regelen voor nieuwe wooninitiatieven waar ook senioren met een bescheiden inkomen kunnen huren. Banken, pensioenfondsen en investeerders zijn huiverig om daar geld in te steken.

Stimuleringsregeling

Dit voorjaar start het Rijk daarom met een stimuleringsregeling om de financiering van dit type ‘nieuwe’ vormen van wonen en zorg vlot te trekken en ook toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen of een bescheiden middeninkomen.

Vernieuwende woonvormen

De stimuleringsregeling is speciaal bedoeld voor innovatieve woonvormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Of, zoals in het nieuwsbericht van de overheid (externe link) staat: ‘voor kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen.’

Subsidie voor start, borgstelling voor lening

De regeling komt erop neer dat initiatiefnemers straks een subsidie kunnen aanvragen voor de initiatieffase van een project, zodat de haalbaarheid van nieuwe projecten serieus onderzocht kan worden. En dat de overheid in de latere fase van een project borg kan staan voor leningen. Op die manier wordt het makkelijker om financiers toch over de streep te trekken. Verdere details over de stimuleringsregeling worden dit voorjaar bekend gemaakt.

Bron: Woonbond

Gesprek over oplossingen voor de woningmarkt

1 februari 2019

Afgelopen weekend gingen de leden van de Verenigingsraad van de Woonbond met elkaar én diverse maatschappelijke organisaties in gesprek over oplossingen voor problemen op de woningmarkt.

Want die problemen zijn er te over. Zoals starters die niet aan een woning komen, onbetaalbare huurprijzen, middeninkomens die tussen wal en schip vallen, ouderen en mensen met een zorgvraag die niet aan geschikte woning kunnen komen. 

Brede maatschappelijke discussie

De kaderleden van de Woonbond gingen er over in gesprek met de Landelijke Studentenvakbond, CNV Jong, KBO de Unie, Ieder(in), Kences, Aedes en het College voor de rechten van de mens.  

Plan voor de Volkshuisvesting

De startnotitie voor het plan voor de volkshuisvesting van de Woonbond was het vertrekpunt van de discussies op de kaderdag. In kleine groepen werden verschillende thema's besproken. De inzichten van de kaderdag worden verwerkt in de startnotitie. De komende weken blijft de Woonbond met diverse maatschappelijke organisaties, huurders én woningzoekenden in gesprek om uiteindelijk tot een breed gedragen plan voor de volkshuisvesting te komen.

Bron: Woonbond

Doe mee met de Eerlijke Klimaatmars

30 januari 2019

De Woonbond organiseert samen met andere organisaties de Eerlijke Klimaatmars. Op 10 maart om 13:00 uur lopen we vanaf de Dam voor eerlijke en effectieve klimaatmaatregelen. Waarom doen we als huurdersorganisaties mee aan deze klimaatdemonstratie?

Om de klimaatdoelen te bereiken, moeten de komende jaren miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. Woningcorporaties en commerciële verhuurders moeten dus aan de slag, en huurders gaan dit merken. Het klimaatbeleid is dus erg belangrijk voor hoe we in de toekomst wonen.

Betaalbaar en duurzaam wonen

De woonlasten zijn voor veel huurders al te hoog. De verduurzamingsslag mag niet tot onbetaalbare huurprijzen leiden. Wij willen daarom dat de verhuurderheffing, de belasting die sociale verhuurders betalen aan het Rijk, wordt ingezet voor investeringen in energiebesparing. Zo hoeven huurders niet krom te liggen voor de verduurzamingsslag.  We willen dat de huurverhoging bij verduurzaming altijd lager is dan de besparing op energiekosten, ook in de particuliere sector . En we pleiten voor huurbevriezing bij lage energielabels (F en G).

Stijgende energierekening

De komende jaren wordt de gasrekening duurder. Om te zorgen dat huurders niet met torenhoge stookkosten blijven zitten moeten woningen worden verduurzaamd. Daar gaan we voor. Maar niet iedereen is direct aan de beurt. Lage inkomens in een energieonzuinige woning moeten dan ook gecompenseerd. En grote vervuilers moeten eerlijk gaan betalen voor hun energieverbruik. Niet alleen de burgers moeten verduurzamen.

Eerlijk klimaatbeleid

Het klimaatbeleid is enorm belangrijk als het gaat om warm én betaalbaar wonen.  Daarom moet er eerlijk klimaatbeleid komen. Daar gaan wij de straat voor op. Doe je mee? Geef je op voor het evenement op Facebook (externe link) en deel het met je vrienden. Wil je graag meehelpen aan het groot maken van de klimaatmars? Kijk op de actiewebsite (externe link).

Bron: Woonbond

Huurders willen betaalbare verduurzaming

29 januari 2019

Huurders werken graag mee aan verduurzaming van hun woning, maar ze willen er niet extra voor betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder 10.000 huurders dat het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) uitvoerde.

De bereidheid onder huurders om mee te werken aan verduurzaming van hun woning is groot. In het onderzoek geeft maar liefst 94% aan hier positief tegenover te staan.

Betaalbaarheid van belang

De voorwaarde waaronder is heel duidelijk; 80% geeft aan dat het ze vooral niets extra’s mag kosten. En ruim een kwart (27%) is alleen bereid mee te werken als het daadwerkelijk een besparing oplevert. Slechts 1% van de huurders geeft aan helemaal niet mee te willen werken aan het verduurzamen van de woning. 

Vertrouwen in corporatie

Wat ook meespeelt bij het meekrijgen van de huurder, is het vertrouwen dat hij heeft in zijn corporatie. Huurders die erg weinig vertrouwen hebben in de corporatie zien veel vaker de negatieve gevolgen van het verduurzamen en geven daarom iets vaker aan niet mee te willen werken. Als ze wel willen meewerken is dat hoofdzakelijk als het daadwerkelijk een besparing oplevert. 

Laat de huurder profiteren van energiebesparing

De Woonbond pleit voor een eerlijke verduurzaming van de huursector. Dat houdt in dat de belasting die sociale huurders nu aan het Rijk betalen (de verhuurderheffing) wordt ingezet voor het verduurzamen van huurwoningen. Zo kunnen sociale verhuurders woningen energiezuinig maken zonder dat dit tot hogere woonlasten leidt. Daarnaast pleit de Woonbond voor het verduurzamen van huurwoningen waarbij de huurverhoging die hiermee gepaard gaat altijd lager is dan de daling van de energierekening, zodat huurders erop vooruit gaan.

De Eerlijke Klimaatmars

De Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, De Goede zaak, Greenpeace en de FNV op 10 maart om 13:00 uur vanaf de Dam in Amsterdam, de ‘Eerlijke Klimaatmars'. Hiermee roepen de organisaties op tot eerlijk klimaatbeleid, waarbij de grote vervuilers meebetalen aan de oplossingen en waardoor iedereen duurzaam én betaalbaar zijn woning kan verwarmen. Kijk voor meer informatie over de Eerlijke Klimaatmars op het Facebook evenement (externe link).

Bron: Woonbond

Let op post over WOZ-waarde

28 januari 2019

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2019 post over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Bezwaar maken kan lonen

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de 'maximaal toegestane huurprijs' van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie (externe link) kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Huurverlaging kan gevolg zijn

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite.  Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt.  Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen post ontvangen? Bekijk website gemeente

Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

Bron: Woonbond

Zet Sociaal Huurakkoord om in beleid

22 januari 2019

De Woonbond en corporatiekoepel Aedes roepen minister Ollongren in een gezamenlijke brief op de afspraken in het Sociaal Huurakkoord snel om te zetten in beleid. De afgesproken maatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren zijn hard nodig.

In mei 2018 presenteerde minister Ollongren (Wonen) de Nationale Woonagenda, die ook door de Woonbond en Aedes ondertekend werd. In de Woonagenda werden verhuurders en huurders opgeroepen om een nieuw Sociaal Huurakkoord te sluiten en afspraken te maken over de maximale huurstijgingen in de sociale huursector. Die oproep werd door de Tweede Kamer ondersteund.

Sociaal Huurakkoord 2018

De betaalbaarheid voor huurders verslechterde de afgelopen jaren en de financiële mogelijkheden van corporaties zijn verre van rooskleurig. Door de oplopende belastingdruk onder dit kabinet, tot 3 miljard euro in 2021, was het moeilijk tot een akkoord te komen. Na moeizame onderhandelingen sloten Woonbond en Aedes eind vorig jaar uiteindelijk toch een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord kwam er dankzij de bereidheid van huurders en corporaties om samen prioriteit te geven aan betaalbaarheid van het huren. Er werd onder meer afgesproken dat de huren bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen en dat huurders met een hoge huur en laag inkomen huurbevriezing of huurverlaging konden krijgen.

Verwerken in huurbeleid

Gezien het belang dat minister Ollongren hecht aan een nieuw Sociaal Huurakkoord rekenen de Woonbond en Aedes er op dat zij de afspraken tussen huurders en sociale verhuurders integraal voor 1 mei 2019 zal verwerken in het huur(prijs)beleid. ‘Alleen dan is het Sociaal Huurakkoord al in 2019 volledig in de praktijk uitvoerbaar’, zo stellen zij in de brief.


Bron: Woonbond

De straat op voor eerlijk klimaatbeleid

17 januari 2019

De Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, FNV, de Goede Zaak en Greenpeace op 10 maart een ‘Eerlijke Klimaatmars’ . Een demonstratie voor een effectief en eerlijk klimaatbeleid.

Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is. 

“Wij gaan gezamenlijk de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kàn anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet”, aldus de gezamenlijke organisaties.

Woonlasten

Voor de Woonbond is het van belang dat de lusten en de lasten van het klimaatakkoord eerlijk worden verdeeld. Dat betekent dat de vervuilende industrie meer moet betalen en burgers worden ontzien. Maar het betekent ook dat lage inkomens in slecht geïsoleerde woningen moeten worden gecompenseerd voor de stijgende energierekening. De belastingdruk voor corporaties moet omlaag, zodat ze kunnen investeren in het renoveren van huurwoningen zonder de huurprijzen te verhogen.  

Verhuurderheffing

Op de lange termijn moeten miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. De Woonbond vindt het noodzakelijk dat het kabinet het mes zet in de verhuurderheffing die corporaties miljarden aan investeringskracht kost. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Zorgen voor betaalbare woonlasten én miljoenen huurwoningen verduurzamen gaat alleen als het kabinet stopt corporaties uit te knijpen.'

Stijgende gasrekening

Onderdeel van de klimaatplannen is een verschuiving van belastingen van elektriciteit naar gas. Zo wordt gasgebruik duurder. Een logische stap, maar huishoudens met lage inkomens die de komende jaren nog in slecht geïsoleerde woningen wonen mogen hier niet de dupe van worden. De Woonbond vindt dan ook dat het kabinet moet kijken hoe deze huishoudens gecompenseerd kunnen worden voor de stijgende gasrekening.

Meedoen

Op de hoogte blijven van de Eerlijke klimaatmars? Meld je aan voor onze nieuwsbrief Actie en Campagnes of meld je aan op het evenement op Facebook (externe link). De Klimaatmars start op de Dam op zondag 10 maart om 13:00 uur. Wil je graag mee helpen met de organisatie? Stuur een mail naar: klimaat.werving@gmail.com.


Bron: Woonbond

Stijging gemeentelijke heffingen, door hogere rijksbelasting op afval

11 januari 2019

De gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar sterker dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat het Rijk de belasting die afvalverwerkers moeten betalen meer dan verdubbeld heeft. Veel gemeenten rekenen die extra kosten door aan hun inwoners. De gemeentelijke heffingen voor huurders in grote gemeenten gaan dit jaar met gemiddeld €18 omhoog.

Dit blijkt uit Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019Dat rapport wordt ieder jaar in januari opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.link)

Cijfers 37 grote gemeenten bekend

Het rapport laat zien wat huurders en huiseigenaren in 37 grote gemeenten aan gemeentelijke heffingen moeten betalen. Later in het jaar -als alle lokale overheden hun tarieven hebben vastgesteld- komt COELO met de Atlas van Lokale Lasten, een overzicht van de lasten in alle 355 gemeenten die Nederland heeft. Dan wordt niet alleen duidelijk wat inwoners aan hun gemeente moeten betalen, maar ook wat zij moeten afdragen aan provincie en waterschap.

Rijksbelasting op afval meer dan verdubbeld

Bedrijven die afval verwerken moeten van het Rijk meer afvalstoffenbelasting gaan betalen. In 2019 is die rijksbelasting met maar liefst 139% gestegen. Afvalverwerkers rekenen die extra kosten door aan gemeenten. En veel gemeenten rekenen dat weer door aan hun inwoners, door de afvalstoffenheffing te verhogen.

Lasten huurders stijgen sterker dan lasten kopers

Huurders in grote gemeenten betalen in 2019 gemiddeld €18 méér dan in 2018, een stijging van 5,4 %. Behalve afvalstoffenheffing betalen huurders in veel gemeenten ook rioolheffing. Die gaat ook iets omhoog, maar stijgt niet zo sterk als de afvalstoffenheffing. Ook de ozb (een lokale belasting die alleen huiseigenaren betalen) stijgt maar beperkt. Daardoor gaan eigenaar-bewoners dit jaar gemiddeld 4,3 % meer betalen aan de gemeente, en huurders 5,4 %

Nijmegen goedkoopste stad voor huurders, Zaanstad duurste

Wat huurders precies aan de gemeente moeten betalen verschilt overigens sterk per gemeente. Nijmegen is al jaren de goedkoopste stad voor huurders, Zaanstad de duurste. Ook in 2019 is dat zo. In Nijmegen betalen huurders € 40 per jaar aan de gemeente, in Zaanstad  € 571. In die stad betalen huurders ook een forse rioolheffing.

Niet overal rioolheffing voor huurders

Gemeenten kunnen zelf kiezen of zij huurders rioolheffing laten betalen. In 13 van de 37 grote gemeenten betalen huurders géén rioolheffing. In gemeenten waar huurders wel rioolheffing moeten betalen lopen de tarieven erg uiteen. In Oss betalen huurders €28 rioolheffing, in Zaanstad maar liefst tien keer zoveel.

Haarlem duurder voor huurders, Assen goedkoper

In Haarlem stijgen de gemeentelijke heffingen voor huurders het sterkst, in vergelijking met vorig jaar. Haarlemse huurders betalen dit jaar € 59 meer dan vorig jaar. Assen is de stad waar de lasten het sterkste dalen. Daar gaan huurders € 17 minder betalen.


Bron: Woonbond

Huurders met stadsverwarming gaan er in 2019 flink op achteruit

10 januari 2019

Huurders met blok- of stadsverwarming gaan in 2019 gemiddeld 164 euro meer betalen dan in 2018. Oorzaak is de koppeling van de warmtetarieven aan de gestegen gasprijzen.

Koppeling tarieven
Consumenten met stads- en blokverwarming mogen volgens de wet niet meer betalen voor de levering van warmte dan huishoudens die aangesloten zijn op het aardgas. Daarom zijn de tarieven gekoppeld aan de ontwikkeling van de gasprijs, inclusief energiebelastingen. Stadswarmtebedrijven dragen deze energiebelasting echter niet af.

Huurders met stads- of blokverwarming betalen 18% meer

Eind 2018 werd bekend dat de energiebelasting op gas gaat stijgen. Daarnaast gaan de gastarieven omhoog. Hierdoor stijgen dus ook de tarieven voor huurders die met hun woning op stads- of blokverwarming zijn aangesloten met maar liefst 18%.

Huurders die geen gas gebruiken zijn de dupe

De Woonbond vindt het belachelijk dat warmtebedrijven de gestegen belasting op gas op deze manier in hun zak kunnen steken. Terwijl bewoners met stadsverwarming helemaal geen gas stoken. Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker bij de Woonbond: 'Dit is niet uit te leggen. Om het gasverbruik te ontmoedigen wordt de prijs verhoogd. Huurders die geen gas gebruiken worden nu alsnog met hogere tarieven opgezadeld.'

Koppeling aan gas loslaten

De Woonbond pleit er dan ook voor dat zo snel mogelijk de koppeling wordt losgelaten en dat daarmee de prijs van stadsverwarming lager blijft. Daarmee wordt stadsverwarming een aantrekkelijker alternatief voor aardgas.


Bron: Woonbond

Het Woonbond jaaroverzicht

7 januari 2019

Het afgelopen jaar hebben we weer veel  huurders en woningzoekenden weten te bereiken en kunnen helpen. Ook hebben we vaak wat kunnen verbeteren voor hurend Nederland. In dit artikel zetten we wat cijfers en hoogtepunten op een rijtje.

In 2018 bezochten huurders zo’n 2 miljoen keer een pagina op onze website en stonden we bijna 5.000 huurders te woord aan de Huurderslijn, onze juridische ledendienst. Onze meest populaire post op Facebook (externe link) was het filmpje waarin Mercedes vertelt over haar slecht geïsoleerde huurwoning.

Betaalbaarheid

Vanwege onze actie voor huurverlaging in maart, hadden bijna alle landelijke media het over de noodzaak om de woonlasten voor huurders te verlagen. Via onze actiesite deden duizenden huurders een oproep aan hun verhuurder om de huur te verlagen.

Gluurverhoging

De rechter oordeelde eind april dat de Belastingdienst schade moet vergoeden voor het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens waardoor een huurder een hogere huurverhoging heeft gehad. Deze rechtszaak,  gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond, zorgde ervoor dat meer huurders een schadevergoeding kunnen eisen. De Woonbond publiceerde daarom een modelbrief en rekenmodel op de website waarmee huurders de schade op de Belastingdienst kunnen verhalen. Veel huurders hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt.

Aanpak huisjesmelkers

Huisjesmelkers en discriminatie horen niet thuis in de huursector. De Woonbond, verhuurders, makelaarskoepels en het ministerie maakten in mei afspraken over het aanpakken van wanpraktijken in de huursector. Dit jaar moet dat leiden tot scherpere regels waarmee huisjesmelkers harder worden aangepakt.

Aardebevingen

De Woonbond trok in de zomer samen met huurdersorganisaties in Groningen met een actiecaravan door het aardbevingsgebied om huurders die emotionele schade hebben opgelopen door de aardbevingsproblematiek, te steunen bij het indienen van een claim om immateriële schade vergoed te krijgen. Uiteindelijk hebben zo’n  5.000 Groningse huurders zich aangemeld.

Energiealarm

We lanceerden eind september het Meldpunt Energiealarm om in kaart te brengen dat huurders vaak in slecht geïsoleerde woningen wonen en hun stookkosten vaak al erg hoog zijn. Deze meldingen gebruiken we in onze lobby. Huurwoningen moeten worden verduurzaamd en de woonlasten van huurders moeten omlaag.

‘Noodknop’ vrije sector

Minister Ollongren kondigde eind november aan met een ‘noodknop’ te komen waarmee gemeenten beleid kunnen opstellen om woekerprijzen in de vrije huursector tegen te gaan. Wat de Woonbond betreft is er veel meer nodig om de hoge huurprijzen aan te pakken, maar na jarenlange lobby is dit eindelijk een stapje in de goede richting.

Sociaal Huurakkoord

Op de valreep van het jaar sloten we een Sociaal Huurakkoord met Aedes, waardoor de huurstijgingen in de corporatiesector beperkt blijven en huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen.

Bron: Woonbond