VERHUIZEN VOOR HUURDERS

ALLES WAT U MOET WETEN ALS U VERHUIST VAN/OF NAAR EEN HUURWONING.

 

Als u verhuist moet u de woning in een goede staat achterlaten.

Maar wat is dat precies. Het antwoord hangt af of u uit een huurhuis of koophuis verhuist

 

Wettelijke regels

Voor het leeg opleveren van een huurhuis bestaan wettelijke regels. Wat precies van u wordt verwacht hangt af van een paar zaken:

·         Is er van de woning toen u het huurcontract tekende een “opnamestaat” gemaakt?

·         Hoe lang woonde u in de woning of wanneer begon uw huurperiode?

·         Heeft u sinds dien dingen veranderd of verbeterd in uw woning?

·         Zo ja, had u hiervoor toestemming van de verhuurder?

·         Heeft u afspraken gemaakt met de nieuwe bewoner(s) over overname?

 

 

Opleveren met opnamestaat

Er is toen u in de woning ging wonen een opnamestaat gemaakt. Dit heet ook wel het  “inspectierapport” of heel simpel de “beschrijving”

Het is een schriftelijk stuk waarin zo volledig en nauwkeurig mogelijk de staat de woning aan het begin van de huurovereenkomst verkeert. (sanitair, cv-ketel, keukeninrichting, kamers, deuren en muren etc.)

Maak hier foto’s van

 

Een bepaling in het huurcontract dat de huurder de woning in goede staat heeft ontvangen is geen beschrijving. Ook een lijst waarop staat in welke toestand een bepaalde voorziening verkeert (goed, redelijk of slecht) is dat niet.

 

We gaan er van uit dat er goede opnamestaat is gemaakt. U moet dan in principe de woning opleveren zoals die in deze opnamestaat wordt beschreven

Dat heet officieel “herstel in beschreven staat.”

 

 

Maar er zijn uitzonderingen:

U hoeft onderdelen die door normaal gebruik kapot zijn gegaan of versleten zijn geraakt, niet te repareren. Bijvoorbeeld: een toiletpot die al twintig jaar oud is, die zal er minder fraai uit zien dan een nieuwe. Daar bent u niet verantwoordelijk voor.

Maar voor eventuele schade zoals een kapotte wc-bril die moet u wel herstellen.

 

Kleine veranderingen brengt u terug in de oude staat (denk aan gordijnrails, kliklaminaat).

Dat hoeft niet als de nieuwe bewoner dit van u overneemt.

U mag veranderingen die u met toestemming van uw verhuurder heeft aangebracht laten zitten. U mag de verhuurder daar zelfs bij verhuizen een vergoeding voor vragen.

 

Mogelijk heeft u veranderingen aangebracht zonder toestemming van de verhuurder. Dan mag de verhuurder bij verhuizing vragen de veranderingen ongedaan te maken.

Dat hoeft niet als dat onredelijk is.

(Bijvoorbeeld: als door een deskundige een wasmachine aansluiting  is aangelegd.)

 

 

Opleveren zonder opnamestaat

Is er geen opname staat van de woning, dan moet u deze in “goede staat “ opleveren.

De wet veronderstelt dat dit dezelfde staat is als toen u de woning ooit betrok.

Daar over kan makkelijk een conflict ontstaan.

De verhuurder kan bijvoorbeeld beweren dat u zonder toestemming veranderingen heeft aangebracht.

Mogelijk vindt hij dat u schade heeft veroorzaakt. Het maakt dan verschil wanneer u de woning betrok en de huurovereenkomst is in gegaan.

 

Er zijn twee mogelijk heden:

1.      Huurcontract van vóór 1 augustus 2003.

             U moet de woning in goede staat opleveren. Als de verhuurder vindt dat u dat niet 

             gedaan heeft (vanwege schade of veranderingen), moet u bewijzen dat de woning er

             net zo slecht aan toe is dan bij het tekenen van het huurcontractHopelijk heeft u

             foto’s gemaakt

 

2.      Huurcontract van ná 1 januari 2003.

             U levert de woning op in de staat waarin deze op dat moment (bij oplevering dus)

             verkeert. Als de verhuurder stelt dat de woning er beter aan toe was bij het begin van

             de huurperiode, moet hij dat bewijzen.

             Dat is meteen het grote verschil tussen een huurcontract vóór en na 1 augustus 2003.

 

Vóór die datum van 1 augustus 2003 ligt de bewijslast bij een conflict bij u.

Erna ligt de bewijslast bij de verhuurder.

 

 

Hoe gaat een oplevering in zijn werk

De verhuurder loopt op twee momenten met u de woning door,  bij de voorinspectie en de eindinspectie. Ze worden ook wel woningopname genoemd of  “check-in en check-out.”

 

Voorinspectie:

Nadat u de huur heeft opgezegd, maakt uw verhuurder een afspraak met u voor een voorinspectie. Deze vindt het liefst minimaal twee weken voordat u de woning verlaat.

Maakt de verhuurder geen afspraak voor een voorinspectie dan is het verstandig daar zelf om te vragen. De  medewerker van de verhuurder neemt samen met u de staat van de woning door. Hij kijkt naar de volgende punten:

·         Zijn er gebreken aan de woning of is er schade die niet voorkomen uit normale slijtage?

·         Heeft u veranderingen aangebracht aan de woning zonder toestemming van de

              verhuurder?

 

Eventuele gebreken, schade en/of veranderingen  worden opgeschreven op het “mutatieformulier”. U krijgt daarvan als het goed is een exemplaar.

 

Op een goed en compleet mutatieformulier staat kort samengevat:

-Wat moet u verwijderen.

       -Wat moet u repareren of schoonmaken.

Bent u het niet eens met het inspectierapport/mutatieformulier dan laat u dat schriftelijk weten en geeft aan waar u het niet mee eens bent.

Het is belangrijk dat u bij de voorinspectie aanwezig bent en indien noodzakelijk maak foto’s.

 

Eindinspectie:

Tijdens de voorinspectie maakt u een afspraak voor de eindinspectie.

De woning wordt nu definitief leeg  opgeleverd en overgedragen. De eindinspectie vindt meestal plaats vlak voordat de huurovereenkomst eindigt.

De verhuurder controleert of de werkzaamheden op het mutatieformulier zijn uitgevoerd.

Ook bekijkt hij of er nog gebreken of veranderingen zijn die tijdens de voorinspectie niet ontdekt zijn. Deze worden vermeld op het “eindinspectierapport”

DAT MOGEN GEEN NIEUWE GEBREKEN ZIJN DIE DE VERHUURDER BIJ DE VOORINSPECTIE WEL HAD KUNNEN ONTDEKKEN.

Het is verstandig om bij deze eindinspectie foto’s te nemen om bij conflicten over bewijsmateriaal te beschikken.

 

 

Spullen overdragen aan de volgende huurder.

Stel dat de verhuurder u vraagt  een aantal veranderingen ongedaan te maken (bijvoorbeeld het kliklaminaat of parket gordijnrails en gordijnen etc. te verwijderen).

U zou kunnen proberen deze zaken over te dragen aan de volgende huurder.

De nieuwe huurder is niet verplicht om zaken van u over te nemen.

Het mag alleen gaan om  zgn.  “roerende zaken “, zeg maar losse spullen.

U kunt tijdens de voorinspectie aangeven welke spullen u wilt overdragen.

LET OP:

Er kunnen wel drie mogelijke nieuwe huurders bij u komen kijken maar wacht tot de verhuurder u dan wel met de definitieve huurder in contact brengt.

 


VERHUIZEN VOOR HUURDERS

ALLES WAT U MOET WETEN ALS U VERHUIST VAN/OF NAAR EEN HUURWONING.

 

Wettelijke regels.

Voor het leeg opleveren van een huurhuis bestaan wettelijke regels.

 

Opleveren met opnamestaat.

Toen u in de woning ging wonen is er een opnamestaat gemaakt. Dit heet ook wel het inspectierapport, simpel gezegd de beschrijving.

 

Opleveren zonder opnamestaat.

Is er geen opnamestaat van de woning, dan moet u deze in goede staat opleveren.

Huurcontracten vóór 1 augustus 2003 of van na 1 augustus 2003

 

Hoe gaat een oplevering in zijn werk?

Voorinspectie

Tijden de voorinspectie neemt de verhuurder met u de staat van de woning door.

 

Eindinspectie

U levert de woning definitief op en uw huis is leeg


Spullen overdragen aan de volgende huurder

De nieuwe huurder is namelijk niet verplicht ook van u over te nemen.

Het mag daarbij bovendien alleen gaan om zgn roerende goeder, zeg maar losse spullen.